సీ.డీలు..

 

ఇంతవరకూ తెలుగులోనే కాదు, ఏ ఇతర భాషలోనూ రానటువంటి మనో విజ్ఞానిక గ్రంథం ఆధారంగా రూపొందించిన D.V.D

మిమ్మల్ని మీరు ఉన్నతులుగా తీర్చిదిద్దుకోవటం కోసం

మీ మానసిక బలహీనతల్నీ, సమస్యల్నీ అధిగమించటం కోసం

మీ అంతర్గత శక్తులు పటిష్టం చేసుకోవడం కోసం

మానవ సంబంధాలు మెరుగుపర్చుకోవడం కోసం

టెన్షన్, బోర్, నిరాసక్తత పారద్రోలటం కోసం

ఆర్ధికంగా నిలదొక్కుకోవటం కోసం

అంతిమ విజయం సాధించటం కోసం

అందరికి అర్ధమయ్యే రీతిలో రూపొందించబడిన వ్యక్తిత్వ వికాస పుస్తక సారాంశం ఇప్పుడు D.V.D. రూపంలో మార్కెట్లో ఉంది.

For Copies Contact : 99891 85023