పబ్లికేషన్స్ / ఫిక్షన్. / భార్య గుణపతి శత్రు

 

’నా దు:ఖాన్ని గుర్తించుకోవడం కోసం నీ ఆనందాన్ని మర్చిపోతావు. ఎలా మాట్లాడాలనే కాదు. ఎలా వినాలో కూడా నీకు బాగా తెలుసు. అందుకే నువ్వంటే నాకెంతో టుది పవర్ ఆఫ్ ఎంతో ఇష్టం’ అనుకున్నాడు అతడు తన భార్య గురించి.

ఆమె 12పౌండ్ల బాబుని ఆరవ నెలలోనే ప్రసవించింది. ఆపైన అర్థరాత్రి పరాయి మగాడితో పెరట్లో కనిపించింది. కొడుకు రక్తాన్ని పరీక్షింప చేస్తే తన కొడుకు కాదని తేలింది, ఫలితం....? కేవలం యండమూరి వీరేంధ్రనాథ్ మాత్రమే సృష్టించగల మాస్టర్ విలనీ...రొమాంటిక్ బాక్ ట్రాప్ లో ఎత్తుకు పై ఎత్తుల జీవిత చదరంగ పోరాటం...
’భార్య గుణపతి శత్రు’

 
to purchase book