పబ్లికేషన్స్ / ఫిక్షన్. / రెండు గుండెల చప్పుడు

 

-నాకు యవ్వనం ఉంది. అందం ఉంది. రచయిత్రని. నాకు స్వేచ్చ కావాలి. భర్త కట్టడిలో ఉండటం నాకిష్టం లేదు అందుకే ఈ వివాహ వ్యవస్థని నేను నమ్మను.
నాకున్న ’స్వేఛ్చ’ నన్ను అంచెలంచలుగా తారాపథకానికి చేరుస్తుంది.

-పద్మిని


అట్టడుగు వర్గాల్లో చైతన్యం తీసుకురావడానికి నేను రచనలు చేస్తాను. నేను వ్రాసేది చదివి పాఠకులు చైతన్య వంతులై, అట్టడుగు వర్గాల్ని పైకి తేవాలి. దాన్నే ’సమాజిక స్పృహ’ అని నేను నమ్ముతాను.

-విష్ణుమూర్తి


 

నా భార్య అంటే నాకు వల్లమాలిన ప్రేమ. ఎక్కడ ప్రేమ ఎక్కువ వుంటుందో అక్కడ స్వార్థం ఉంటుంది. దాన్ని ’కట్టడి’ అని నా భార్య అనుకుంటే నేనేం చేయ్యను?

- ప్రభాకర్


నేను సగటు స్త్రీని. ఆలోచించే శక్తి వుంది వివాహం మంచిదా - స్వేచ్ఛ మంచిదా? వివాహంలో స్వేచ్చాలేదా? ఏ నిర్ణయం తీసుకోను?

-సుభాషిణి


4విభిన్న పాత్రలతో మాస్టర్ స్టోరీ టెల్లర్ మనో విశ్లేషణాత్మక నవల ’రెండు గుండెల చప్పుడు’.

 
to purchase book