పబ్లికేషన్స్ / ఫిక్షన్. / చీకట్లో సూర్యుడు

 

నిఖిల్ ఒళ్ళు జలదరించింది. కళ్లు చిట్లించి అటువైపు చూశాడు. యు.ఎఫ్.ఓ!
ప్లయింగ్ సాసర్!!
ఎగిరే పళ్లెం!!!

అంతవరకూ కేవలం పుస్తకాల్లో మాత్రమే చదివాడు. ఇపుడు ప్రత్యక్షంగా చూస్తున్నాడు. ఆ ఆలోచన రాగానే ఉద్వేగంతో అతడు పక్కకి తిరిగి చూశాడు. ఇద్దరు పైలెట్లు లేరు. లోపలికి వెళ్లినట్లున్నారు.

 

అతడు చెవులకున్న ఫోన్లు తీయాలన్న విషయం కూడా పట్టించుకోకుండా ఆ వస్తువు తమకెంత దూరంలో ఉందో లెక్కగట్టడానికి ప్రయత్నించాడు...ఈ విశాల విశ్వంలో కొన్ని కోట్ల కాంతి సంవత్సరాల దూరంలో ఉన్నయే గెలాక్సీ లోని గ్రహావాసులో తమ ఇంధనం కొరతను తీర్చకోడానికి సూర్యుడు లాంటి నక్షత్రాలు కోసం వెదుకుతుండగా వారి దృష్టి మన సూర్యుడి మీద పడితే?!

వారు తమ అద్భుత సాంకేతిక శక్తితో సూర్యుడుని తమ గ్రహానికి చేరువగా తీసుకుపోవడానికి ప్రయత్నిస్తే...? ఆ పరిస్థితిని నిరారించడం కోసం భూలోకంలోని శాస్త్రజ్ఞలు ఆ సుదూర గ్రహానికి రాయబారం నిమిత్తం ఓ బృందాన్ని పంపితే?! అప్పుడేం జరుగుతుంది? భూలోకవాసుల రాయభారం ఫలిస్తుందా? సూర్యుడు చుట్టూతా కమ్ముకున్న చీకట్లు తొలగిపోతాయా? అద్భుతమమైన కథాకనంతో తనదైన శైలిలో అగ్రశ్రేణి రచయిత యండమూరి వీరేంధ్రనాథ్ అందిస్తోన్న సైన్స్ ఫిక్షన్ ఈ ’చీకట్లో సూర్యుడు’.

 
to purchase book