పబ్లికేషన్స్ / ఫిక్షన్. / తులసిదళం

 

పదేళ్ల తులసి అనే పాపని చంపడానికి ముగ్గురు నరరూప రాక్షసులు కాద్రా అనే మహా మాంత్రికుడిని ఆశ్రయించారు. అతి భయంకరమైన కాష్మోరా అనే క్షుద్రశక్తిని ప్రయోగించి 21 రోజుల్లో పాపని చంపుతానని ఆ మాంత్రికుడు వాగ్ధానం చేశాడు. రోజు రోజుకీ పాప క్షీణీంచి పోసాగింది. ఒక హిప్నటిస్టు, ఒక డాక్టరు కలిసి ఆ పాపని రక్షించడానికి చేసిన ప్రయత్నం.

 

ప్రతీ పేజీలోనూ నరాలు తెగిపోయంతా సస్పెన్స్. మొదటి పేజీ నుంచి చివరి పేజీ వరకూ ఆగకుండా చదివించే శైలి. 1981లో తెలుగు పాపులర్ నవలా సాహిత్యంలో ఒక కొత్త మార్పుని తీసుకువచ్చి అనూహ్యమైన విజయంతో అఖిలాంధ్ర పాఠకులనీ అలరించిన ఈ నవల ఇప్పటికి నలభై వేల కాపీలకు పైగా అమ్ముడుపోయింది.

 
to purchase book